Bezwaarschrift

Bezwaarschrift tegen het toekennen van de milieuvergunning klasse 1 inrichting: Struikstraat 1, 3545 Halen.

Lees meer...

Wel boerderijen - geen veefabrieken

Actief meehelpen

Wilt u ons helpen? Verspreid dan onze boodschap op alle mogelijke manieren, want samen staan we sterk!

Lees meer...

Onze actie is niet tegen boeren, integendeel,
deze actie is tegen de industrialisatie die de kleinere boeren doodnijpt. 
Onze lokale boeren worden door ons verdedigd, dat blijft de boodschap.

Neen tegen mega varkensfabriek in Halen!

Laat ons eerlijk zijn...

Nederlanders die in Halen een mega varkensfabriek willen neerpoten. In Nederland zijn de eisen immers strenger. Dus komen zij naar België waar zij denken makkelijk hun gang te kunnen gaan.

Plaats voor meer dan 23.000 dieren in de fabriek, om de 4 minuten een geboren big en helaas ook meer dan 15 dode dieren per dag door vroegtijdige sterfte (ben je al aan het rekenen???) en daarbij jaarlijks nog meer dan 13 olympische zwembaden vol mest.

Dit is geen landbouw meer maar intensieve industrie. Mobiliteit-, geur, stof- & geluidshinder is reëel. Halen, Kortenaken en Geetbets nemen de lasten maar wie de lusten? Het huidige bedrijf is al jaren verlieslatend, alle geldstromen gaan naar Nederland.

Dienen we dat zomaar toe te laten?

NEEN ! Denk aan de toekomst van onze kinderen en STOP dierenfabrieken!

NEEN !

Laat je stem horen nu het nog kan! Als deze vergunning wordt toegekend is ze ONBEPERKT geldig in de tijd. Er rest ons maar één kans om dit tegen te houden.

Dien NU jouw bezwaar in zodat we met z'n allen deze zielloze investeerders kunnen stoppen.

Onze gezondheid en veiligheid staan op het spel, onze mooie natuurrijke omgeving en gezonde lucht maar ook de levensomstandigheden van de 1000en dieren die hier geproduceerd zullen worden!!! Eens deze fabriek er komt ligt de weg naar nóg méér wijd open.

WIJ MOETEN DIT NU STOPPEN! ELK BEZWAAR KAN HET VERSCHIL MAKEN!.

Ook jij kan dus nu nog iets doen door een bezwaar in te dienen tegen ten laatste 10 juni 2018.

Dien hier NU jouw bezwaar in.

Bezwaar indienen kan nog tot en met 10 juni dus vraag iedereen in je omgeving dit ook te doen!

Ook mensen die niet in Halen, Kortenaken of Geetbets wonen mogen bezwaar indienen.

ELKE STEM TELT!!

Kies je ervoor om geen bezwaar in te dienen dan geef je indirect jouw stem aan deze megalomane dierfabriek. ZWIJGEN IS GOEDKEUREN!

LAAT JE STEM HOREN NU HET NOG KAN.....

Bezwaar indienen kan via deze website.
Laten we samen opkomen tegen deze plannen!

 

Bezwaar aantekenen?

Ga naar het formulier en voeg je bij de reeds meer dan 1200 bezwaarschriften die al binnen gebracht zijn!

Dien bezwaar in »

Geurhinder

Een veel te optimistische inschatting...

Grondwater

De grondwatertafel zal minstens 0,5m zakken.

Mobiliteitshinder

Mobiliteitshinder en transportroute.

Varkensfabrieken

Algemene info mega varkensfabrieken

Situering

Verminking van het landschap.

Bezwaar

Hoe kan je bezwaar indienen tegen deze mega varkensfabriek in Halen?

Download

Download documenten.

Voeg je stem toe!

Laat je stem horen, zolang de teller loopt!

Actief meehelpen

Actief meehelpen tegen de komst van een mega varkensfabriek in...

Actiegroep

Verwezenlijkingen van de actiegroep.

Affiche: NEEN! tegen mega varkensfabriek in Halen!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Hoe kan je bezwaar indienen tegen deze mega varkensfabriek in Halen?

thumb down r bezwaar

Bezwaar

In de onderliggende pagina hoe ze bezwaar kunnen indienen, ook de tekst van het eerste bezwaar kan hierbij opgenomen in de pagina.


Voeg je stem toe! Naar: Bezwaarschrift ondertekenen »

Onderwerp: bezwaarschrift, exploitatie Struikstraat 1, 3545 Halen, Bvba Top Halen. Omgevginsvergunningsaanvraag, Top Halen BVBA vroegtijdige hernieuwing, Verandering & omvorming tot zeugenbedrijf.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018008792

Referentie gemeente Halen: 2018/00030/OP

Afdeling 71020, sectie C, perceel 618H, 618M, 618P, 618R, 723S, 723T, 723V, 723W, 723X, 723Y, 724H, 724K, 725G

 Bezwaarschrift tegen uitbreiding, wijziging en hernieuwing van een bestaande varkenshouderij in Halen, struikstraat 1 door de BVBA Top Halen. Dossier (2018/00030/OP).

Tot onze grote verbijstering zien we dat de Nederlandse project ontwikkelaar Ad Kemps samen met het adviesbureau DLV een nieuwe omgevingsvergunning heeft aangevraagd in de struikstraat 1 te Halen.

 Dergelijk grote fabrieken voor dieren zijn onverantwoord en hebben een  enorme impact op onze omgeving die ver boven het aanvaardbare ligt voor mens en milieu.

De aanvraag gebeurt niet door een landbouwer en heeft totaal niks te maken met de traditionele landbouw!

Dergelijke megabedrijven dragen een grote verantwoordelijkheid in de verslechtering van ons milieu, de nabijheid in de directe omgeving van verschillende natuurgebieden alleen al dienen voldoende te zijn dit niet toe te staan.

Het grondwater is nu al enorme vervuild door de aanwezige stallen in een van de peilbuizen wordt de norm voor ammoniak 15 keer overschreden.

De gebouwen zullen de vallei en de open ruimte op een ongeziene manier schenden gezien de enorme bouwafmetingen:

De nokhoogte gaat van 6m naar 15m.  Dit is X 2,5

Oppervlakte van 2009,3m² naar 23147,7m². Dit is X 11

Volume van 8740,45m³ naar 189690,71m³. Dit is X 21

Mestopslag gaat van 4000m³ naar 24000m³. Dit is X 6

Vloervolume gaat van 500m³ naar 19000m³. Dit is X 38

De grondwaterwinning gaat van 2500m³ naar 38500. Dit is X 15

Diepte nu van de kelders volgens aanvraag 0,4m op diepste punt…wordt 2,5 m

Ammoniak, fijn stof, geluidshinder en het aantal transporten is enorm en zal gans Halen en Kortenaken belasten…onze wegen zijn niet voorzien voor het transport van meerdere vrachten bulkvoedsel per dag ,regelmatig aanleveren zeugen, varkens afvoeren, biggen afvoeren tot 15 mestvrachten per dag, ophalen spuiwater, aanleveren zwavelzuur luchtwassers,   bestelwagens, ophalen dode dieren etc. etc.  De infrastructuur is hier niet op aangewezen en wij wensen deze aantasting van onze leefomgeving niet!! Er is reeds een overschot aan varkensvlees !

Reeds meerdere keren werd een aanvraag afgewezen en geweigerd. Doch de Nederlandse investeerders trekken zich niks aan van ons en de 1800 bezwaren en willen gewoon hun zin doen omdat  dit in Nederland bijna onmogelijk is!!!!!!!!!!!!!

Ik wens hierbij dan ook uitdrukkelijk bezwaar in te dienen tegen de komst van dit mega bedrijf.

Voeg je stem toe! Naar: Bezwaarschrift ondertekenen »