Bezwaarschrift

Bezwaarschrift tegen het toekennen van de milieuvergunning klasse 1 inrichting: Struikstraat 1, 3545 Halen.

Lees meer...

Wel boerderijen - geen veefabrieken

Actief meehelpen

Wilt u ons helpen? Verspreid dan onze boodschap op alle mogelijke manieren, want samen staan we sterk!

Lees meer...

Onze actie is niet tegen boeren, integendeel,
deze actie is tegen de industrialisatie die de kleinere boeren doodnijpt. 
Onze lokale boeren worden door ons verdedigd, dat blijft de boodschap.

Neen tegen mega varkensfabriek in Halen!

Laat ons eerlijk zijn...

Nederlanders die in Halen een mega varkensfabriek willen neerpoten. In Nederland zijn de eisen immers strenger. Dus komen zij naar België waar zij denken makkelijk hun gang te kunnen gaan.

Plaats voor meer dan 23.000 dieren in de fabriek, om de 4 minuten een geboren big en helaas ook meer dan 15 dode dieren per dag door vroegtijdige sterfte (ben je al aan het rekenen???) en daarbij jaarlijks nog meer dan 13 olympische zwembaden vol mest.

Dit is geen landbouw meer maar intensieve industrie. Mobiliteit-, geur, stof- & geluidshinder is reëel. Halen, Kortenaken en Geetbets nemen de lasten maar wie de lusten? Het huidige bedrijf is al jaren verlieslatend, alle geldstromen gaan naar Nederland.

Dienen we dat zomaar toe te laten?

NEEN ! Denk aan de toekomst van onze kinderen en STOP dierenfabrieken!

NEEN !

Laat je stem horen nu het nog kan! Als deze vergunning wordt toegekend is ze ONBEPERKT geldig in de tijd. Er rest ons maar één kans om dit tegen te houden.

Dien NU jouw bezwaar in zodat we met z'n allen deze zielloze investeerders kunnen stoppen.

Onze gezondheid en veiligheid staan op het spel, onze mooie natuurrijke omgeving en gezonde lucht maar ook de levensomstandigheden van de 1000en dieren die hier geproduceerd zullen worden!!! Eens deze fabriek er komt ligt de weg naar nóg méér wijd open.

WIJ MOETEN DIT NU STOPPEN! ELK BEZWAAR KAN HET VERSCHIL MAKEN!.

Ook jij kan dus nu nog iets doen door een bezwaar in te dienen tegen ten laatste 10 juni 2018.

Dien hier NU jouw bezwaar in.

Bezwaar indienen kan nog tot en met 10 juni dus vraag iedereen in je omgeving dit ook te doen!

Ook mensen die niet in Halen, Kortenaken of Geetbets wonen mogen bezwaar indienen.

ELKE STEM TELT!!

Kies je ervoor om geen bezwaar in te dienen dan geef je indirect jouw stem aan deze megalomane dierfabriek. ZWIJGEN IS GOEDKEUREN!

LAAT JE STEM HOREN NU HET NOG KAN.....

Bezwaar indienen kan via deze website.
Laten we samen opkomen tegen deze plannen!

 

Bezwaar aantekenen?

Ga naar het formulier en voeg je bij de reeds meer dan 1200 bezwaarschriften die al binnen gebracht zijn!

Dien bezwaar in »

Geurhinder

Een veel te optimistische inschatting...

Grondwater

De grondwatertafel zal minstens 0,5m zakken.

Mobiliteitshinder

Mobiliteitshinder en transportroute.

Varkensfabrieken

Algemene info mega varkensfabrieken

Situering

Verminking van het landschap.

Bezwaar

Hoe kan je bezwaar indienen tegen deze mega varkensfabriek in Halen?

Download

Download documenten.

Voeg je stem toe!

Laat je stem horen, zolang de teller loopt!

Actief meehelpen

Actief meehelpen tegen de komst van een mega varkensfabriek in...

Actiegroep

Verwezenlijkingen van de actiegroep.

Affiche: NEEN! tegen mega varkensfabriek in Halen!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Een veel te optimistische inschatting...

cloud r geurhinder 880x450

Milieuproblematiek: geurhinder.

De geurhinder zou beperkt zijn door het gebruik van een speciale luchtwasinstallatie. Deze installaties zijn in Nederland omstreden en het onderzoeksrapport met meetresultaten wordt om vertrouwelijkheidsredenen niet vrijgegeven.

Voor de berekening van de geurhinder werden dus cijfers gebruikt die niet geverifieerd zijn.

De —veel te optimistische— inschatting maakt melding van hinder in Geetbets, Halen en Kortenaken.

 geurhinder plan