group r actiegroep 880x450

Verwezenlijkingen van de actiegroep.

Begin 2017 diende een Nederlander een aanvraag in voor een milieuvergunning voor een mega varkensfabriek in de Struikstraat in Halen.

Bijna niemand was op de hoogte van de milieuvergunningsaanvraag maar door oplettende bewoners is er nog op het nippertje een bezwaarschrift gemaakt. De actiegroep heeft in totaal zelfs meer dan 1600 mensen kunnen optrommelen die bezwaar indienden tegen het dwaze voorstel. De aanvrager kreeg gelukkig geen goedkeuring om zo'n aanslag te plegen op onze natuur.

Al gaven we met z'n allen een duidelijk teken dat we GEEN dierenfabriek willen, toch diende diezelfde Nederlander begin mei 2018 opnieuw een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is amper gewijzigd, dus roepen we jullie op om weer recht te staan en bezwaar in te dienen. Kom indien mogelijk op maandag 28 mei 2018 naar de infovergadering om half 8 's avonds naar zaal "De Rietbron" in Halen (in de Sportlaan). Tijdens die info-avond zal de Nederlandse projectontwikkelaar komen toelichten hoe hij hier veel geld wil verdienen ten koste van zowel onze gezondheid en leefkwaliteit als die van de dieren die daar zonder ooit daglicht te zien moeten leven.

De belanghebbende omwoners hebben nu de mogelijkheid om tot en met 10 juni 2018 een bezwaarschrift in te dienen tegen deze varkensfabriek.

Het bezwaar indienen kan via deze website!