thumb down r bezwaar

Bezwaar

In de onderliggende pagina hoe ze bezwaar kunnen indienen, ook de tekst van het eerste bezwaar kan hierbij opgenomen in de pagina.


Voeg je stem toe! Naar: Bezwaarschrift ondertekenen »

Onderwerp: bezwaarschrift, exploitatie Struikstraat 1, 3545 Halen, Bvba Top Halen. Omgevginsvergunningsaanvraag, Top Halen BVBA vroegtijdige hernieuwing, Verandering & omvorming tot zeugenbedrijf.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018008792

Referentie gemeente Halen: 2018/00030/OP

Afdeling 71020, sectie C, perceel 618H, 618M, 618P, 618R, 723S, 723T, 723V, 723W, 723X, 723Y, 724H, 724K, 725G

 Bezwaarschrift tegen uitbreiding, wijziging en hernieuwing van een bestaande varkenshouderij in Halen, struikstraat 1 door de BVBA Top Halen. Dossier (2018/00030/OP).

Tot onze grote verbijstering zien we dat de Nederlandse project ontwikkelaar Ad Kemps samen met het adviesbureau DLV een nieuwe omgevingsvergunning heeft aangevraagd in de struikstraat 1 te Halen.

 Dergelijk grote fabrieken voor dieren zijn onverantwoord en hebben een  enorme impact op onze omgeving die ver boven het aanvaardbare ligt voor mens en milieu.

De aanvraag gebeurt niet door een landbouwer en heeft totaal niks te maken met de traditionele landbouw!

Dergelijke megabedrijven dragen een grote verantwoordelijkheid in de verslechtering van ons milieu, de nabijheid in de directe omgeving van verschillende natuurgebieden alleen al dienen voldoende te zijn dit niet toe te staan.

Het grondwater is nu al enorme vervuild door de aanwezige stallen in een van de peilbuizen wordt de norm voor ammoniak 15 keer overschreden.

De gebouwen zullen de vallei en de open ruimte op een ongeziene manier schenden gezien de enorme bouwafmetingen:

De nokhoogte gaat van 6m naar 15m.  Dit is X 2,5

Oppervlakte van 2009,3m² naar 23147,7m². Dit is X 11

Volume van 8740,45m³ naar 189690,71m³. Dit is X 21

Mestopslag gaat van 4000m³ naar 24000m³. Dit is X 6

Vloervolume gaat van 500m³ naar 19000m³. Dit is X 38

De grondwaterwinning gaat van 2500m³ naar 38500. Dit is X 15

Diepte nu van de kelders volgens aanvraag 0,4m op diepste punt…wordt 2,5 m

Ammoniak, fijn stof, geluidshinder en het aantal transporten is enorm en zal gans Halen en Kortenaken belasten…onze wegen zijn niet voorzien voor het transport van meerdere vrachten bulkvoedsel per dag ,regelmatig aanleveren zeugen, varkens afvoeren, biggen afvoeren tot 15 mestvrachten per dag, ophalen spuiwater, aanleveren zwavelzuur luchtwassers,   bestelwagens, ophalen dode dieren etc. etc.  De infrastructuur is hier niet op aangewezen en wij wensen deze aantasting van onze leefomgeving niet!! Er is reeds een overschot aan varkensvlees !

Reeds meerdere keren werd een aanvraag afgewezen en geweigerd. Doch de Nederlandse investeerders trekken zich niks aan van ons en de 1800 bezwaren en willen gewoon hun zin doen omdat  dit in Nederland bijna onmogelijk is!!!!!!!!!!!!!

Ik wens hierbij dan ook uitdrukkelijk bezwaar in te dienen tegen de komst van dit mega bedrijf.

Voeg je stem toe! Naar: Bezwaarschrift ondertekenen »