building r varkensfabrieken 880x450

Problematiek van de vleesfabrieken

“De ontwikkeling van de intensieve veehouderij vormt een niet meer weg te denken risico voor de volksgezondheid in Nederland”.

Prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren Voorzitter Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (NL), februari 2017. Rapport Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij.e

Frans Aarts, onderzoeker Wageningen Universiteit, telg van generaties boeren uit Deurne en schrijver van het boek “Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800”:

Er moet wel echt iets veranderen op het gebied van milieuvervuiling, ziektekiemen en landschap, zegt Aarts, want boeren overleven niet zonder een goede verstandhouding met de samenleving. Ook in de Peel en Kempen is de sfeer verslechterd, signaleert hij. ‘Ik kom uit een landbouwomgeving. Dat is je nest, dus je accepteert lange tijd hoe het gaat. Maar op enig moment merk je: dit is mijn nest niet meer, dit stinkt. Ik denk dat de Q-koorts een omslagpunt was. Het was al bekend dat Q-koorts schadelijk was, maar de bevolking werd niet ingelicht. Er zijn mensen doodgegaan en gehandicapt geraakt. Toen was het: dit is mijn landbouw niet meer.’

Onze actie is niet tegen boeren, integendeel,
deze actie is tegen de industrialisatie die de kleinere boeren doodnijpt. 
Onze lokale boeren worden door ons verdedigd, dat blijft de boodschap.

STOP Industrialisatie Platteland

Mega varkensfabrieken en mest