cloud r geurhinder 880x450

Milieuproblematiek: geurhinder.

De geurhinder zou beperkt zijn door het gebruik van een speciale luchtwasinstallatie. Deze installaties zijn in Nederland omstreden en het onderzoeksrapport met meetresultaten wordt om vertrouwelijkheidsredenen niet vrijgegeven.

Voor de berekening van de geurhinder werden dus cijfers gebruikt die niet geverifieerd zijn.

De —veel te optimistische— inschatting maakt melding van hinder in Geetbets, Halen en Kortenaken.

 geurhinder plan